Polska Tygodniówka
NEAR 90 fm - Live Streaming
Katalog


Europejska Karta Zdrowia


Europejska Ubezpieczeniowa Karta Zdrowia

1. Informacje wstępne


Poniższe informacje wyjaśniają jak ubiegać się o Europejską Ubezpieczeniową Kartę Zdrowia, jeśli ktoś mieszka w Irlandii.
Jeśli mieszkasz w innym kraju Unii Europejskiej, musisz skontaktować się z placówkami opieki zdrowotnej tego państwa po więcej informacji. Jeśli zaś jesteś obywatelem jednego z krajów członkowskich EU / EEA  (Unii Europejskiej lub Europejskiej Strefy Gospodarczej) i podróżujesz lub pozostajesz na pobyt tymczasowy w innym kraju EU, EEA lub Szwajcarii, to jesteś uprawniony do otrzymania opieki medycznej , podczas nagłej choroby lub wypadku.

2. The European Heath Insurence Card

Zastępuje ona stary formularz E111 i inne liczne formularze „E”, co bardzo upraszcza otrzymanie opieki medycznej szybko i skutecznie. Europejska Ubezpieczeniowa Karta Zdrowia jest dowodem na to, że jesteś podlegasz europejskiemu systemowi zdrowia, akceptowanemu przez inne kraje EU/ EEA i Szwajcarię.
Aby skorzystać z opieki lekarskiej z tą Kartą, możesz udać się do najbliższej państwowej placówki (ośrodka zdrowia) i przedstawić swoją Kartę.
Systemy opieki zdrowotnej różnią się trochę w poszczególnych krajach. Niektóre z nich w całości pokrywają koszty leczenia, niektóre tylko w części.
Strefa EEA porównywana jest do państw Unii Europejskiej, więc i nasza karta jest ważna także w takich krajach jak: Islandia, Norwegia, Lichtenstein a nawet Szwajcarii.

3. Gdzie można używać Europejskie Karty Ubezpieczeniowej?

We wszystkich krajach EU/ EEA i Szwajcarii:
Austria, Belgia, Cypr, Republika Czeska, Dania, Estonia, Finlandia, Francja, Niemcy, Grecja, Węgry, Islandia, Włochy, Łotwa, Lichtenstein,  Litwa, Luxemburg, Malta, Niderlandy, Norwegia, Polska, Portugalia, Słowacja, Słowenia, Hiszpania, Szwecja, Szwajcaria ,Wielka Brytania.
Jeśli odwiedzasz inny kraj, niż te wymienione powyżej, musisz wykupić prywatne ubezpieczenie zdrowotne.

4. Reguły prawne

·    Możesz ubiegać się o European Health Insurence Card w irlandzkim systemie opieki zdrowotnej, tylko i wyłącznie jeśli jesteś rezydentem Irlandii. Jeśli mieszkasz w innym kraju EU / EEA musisz zwrócić się o wydanie omawianej karty do władz tamtego kraju.
·    Podobnie jak stary formularz E111,  Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego uprawnia Cię do skorzystania z refundacji kosztów leczenia w kraju, w którym była ci udzielona pomoc ale nie dotyczą kosztów transportu powrotem do Irlandii.
·    Karta nie pokrywa kosztów leczenia poza wymienionymi wcześniej krajami
·    Karta nie pokryje kosztów twojego leczenia poza krajami EU/ EEA , Szwajcarią oraz Wyspami Karaibskimi Gwadelupy ( które też podlegają, gdyż są zależne od Francji ).


Pierwsze Karty zostały wydane w czerwcu 2004 roku. Te Karty wygasły 31 maja 2006 roku.
Twoja Karta nie będzie uaktualniona automatycznie, musisz złożyć podanie o jej odnowienie.

Należy też pamiętać, że jeśli jakiekolwiek dane (np. adres), ulegną zmianie od momentu kiedy została Ci wydana Twoja pierwsza Karta, musisz natychmiast zgłosić to do lokalnego centrum zdrowia.

Co w przypadku kiedy nie zdążę otrzymać Karty przed planowaną podróżą? Nie martw się! Jeśli nie otrzymasz Karty przed podróżą, możesz zdobyć Zastępczy Tymczasowy Certyfikat (Temporary Replacement Certifikate), dający ci te same uprawnienia co Karta. Różni się on tylko tym , iż jest wydawany na krótszy okres czasu (do około 2 m-cy). Można się o niego ubiegać przez Internet, pocztą, lub odebrać osobiście w Lokalnym Ośrodku Zdrowia..


5. Używając Europejskiej Karty Ubezpieczenia Zdrowotnego w Irlandii


W Republice Irlandii jest ponad 2,000 lekarzy rodzinnych, którzy mają kontrakt podpisany z Europejskim Funduszem Zdrowia i akceptują Europejskie Karty Ubezpieczenia Zdrowotnego. Jeśli pochodzisz z jednego z krajów EU / EEA lub Szwajcarii, i jesteś w posiadaniu aktualnej Europejskiej Kart Ubezpieczeniowej, możesz w razie konieczności nagłego wypadku skorzystać z usług lekarza rodzinnego, stomatologa, aby zlikwidować ból (z konicznością przeprowadzenia nieuniknionego zabiegu, borowania).
W razie nagłych wypadków, należy kontaktować się pod ogólnymi telefonami emergency phone numbers: 999 albo 112.

Nie ma żadnych opłat za European Heath Insurence Card (Europejską Ubezpieczeniową Kartę Zdrowia), ani za Tymczasowy Certyfikat Zastępczy. Odnawianie Karty jest również darmowe.

6. Jak ubiegać się o Europejską Kartę Zdrowia?

- Jeśli ubiegamy się o nią po raz pierwszy

Wybierając się w podróż do innego kraju Unii Europejskiej, należy złożyć podanie o Kartę Ubezpieczeniową, przynajmniej dwa tygodnie przed wyjazdem.

Możesz o nią aplikować przez Internet, jeśli jesteś już w tym momencie rezydentem Irlandii i posiadasz  już albo Kartę Medyczną (Medical Card) albo Kartę DPS, uprawniajacą cię od upustów przy realizacji drogich recept ( Drugs Payment Scheme card ).
Alternatywnie, formularz  w formacie PDF można wydrukować ze strony www.oasis.gov.ie lub www.polishgroupcentre.com (dział downloads/ górna zakładka). Na stronie www.polishgroupcentre.com, znaleźć można również tłumaczenie formularza w języku polskim. Oraz obszerną listę lokalnych placówek zdrowia, wraz z adresami, pod które należy wysyłać wypełnione dokumenty. Można się również zgłosic osobiście do Local Health Office (lokalnego ośrodka zdrowia), w celu uzyskania powyższego formularza.

Pamiętaj, że jeśli jesteś rezydentem innego państwa EU/ EEA, musisz zgłosić się po Europejską Ubezpieczeniową Kartę Zdrowia, w kraju w którym mieszkasz na stałe.


7. Odnawianie nieaktualnej Karty

·    Karta Europejskiego Ubezpieczenia Zdrowotnego nie będzie przedłużona automatycznie po jej wygaśnieciu.
·    Pamiętaj, aby powiadomić lokalny urząd zdrowia o jakichkolwiek zmianach w adresie,  nazwisku itp…
·    Pamiętaj, aby nie wyrzucać starej karty przed odnowieniem nowej. Informacje na niej zawarte (jak np.: numer identyfikacyjny), są niezbędne w procesie jej aktualizacji.
·    Odnowić naszą starą Kartę możemy przez Internet.

8. Gdzie się ubiegać?

Wypełnione formularze na European Health Insurence Card, należy zwrócić do Lokalnego Urzędu Zdrowia ( Local Heath Office ).

Dane kontaktowe do wszystkich HSE Local Health Office w całej Irlandii są dostępne na stronie www.oasis.gov.ie, w książkach telefonicznych lub na naszej stronie: www.polishgroupcentre.com . Pod artykułem zamieszczamy adresy placówek z terenu Dublina.

W sprawie dalszych pytań o European Heath Insurence Card, można się kontaktować z placówką Heath Sernice Executive, dzwoniąc pod numer infolinii: 1850 241 850 (na terenie Rep. Irlandii), lub +353 41 6850 300 (jeśli dzwonimy z zagranicy), pod numerem fax’u: (041) 685 0330, lub adresem email: info@hse.ie. Biuro jest otwarte w godzinach 8:00 – 20:00, od poniedziałku do soboty.


powrót powrót

Logo
Copytight 2007 by Wyspa
All Rigths Reserved GogaNet: Strony Internetowe