Polska Tygodniówka
NEAR 90 fm - Live Streaming
Katalog


System szkolny


System szkolny w Irlandii

1. Informacje wstępne


Irlandia jest krajem otwartym na inne narody, tak Europy, jak i świata. Z tego powodu irlandzka oświata przygotowuje się do nowych wyzwań. Nowym cudzoziemskich uczniom, w zależności od potrzeb i stopnia zaawansowania językowego, przydziela tłumacza i organizuje dodatkowe zajęcia nauczania języka angielskiego.  Zdaniem nauczycieli i dyrektorów irlandzkich placówek szkolnych - obawy polskich rodziców, że dziecko nie sprosta zadaniu dobrego porozumiewania się z rówieśnikami czy nauczycielami, są bezpodstawne. Twierdzą oni, że wystarczą tylko trzy miesiące, aby dziecko w przedziale wiekowym 5-16 w sposób dobry opanowało nowy język. Irlandczycy generalnie chwalą polski system nauczania języka angielskiego.

2. Szkoła początkowa

Na Zielonej Wyspie nie ma zorganizowanego systemu sieci przedszkoli. Pierwszym etapem nauki jest szkoła początkowa - odpowiednik polskiej szkoły podstawowej. Prawo szkolne w Irlandii stanowi, że dziecko może rozpocząć naukę w wieku 4, 5 lub 6 lat. Zwyczajowo przyjęto jednak, iż irlandzkie dzieci przekraczają próg szkoły w wieku 5 lat). Obowiązek szkolny trwa 9 lat ( to sześcioletnia edukacja w szkole początkowej i trzyletnia nauka w szkole średniej I stopnia). Nauka w szkole początkowej trwa 6 lat, i jest obowiązkowa i bezpłatna. Należy pamiętać o tym, że irlandzka szkoła jest powszechna i wyznaniowa. Każdą placówkę charakteryzuje bardzo duża autonomia w zakresie metodyki nauczania, doboru przedmiotów i ułożenia samego planu zajęć. W ostatniej klasie nauki w szkole początkowej uczeń rozwiązuje testy z poszczególnych przedmiotów i składa egzaminy sprawdzające poziom jego wiedzy. W oparciu o wyniki sprawdzianów zostaje dopuszczony do podjęcia nauki w szkole średniej I stopnia.

3. Szkoła średnia

 Edukacja w irlandzkiej szkole średniej podzielona jest na dwa trzyletnie cykle. Na poziomie obowiązkowej szkoły średniej pierwszego stopnia (junior cycle) funkcjonują cztery różne typy placówek: szkoła tradycyjna i klasyczna (voluntary school); szkoła wielokierunkowa (comprehensive school) - ten profil szkoły średniej bazuje na trzech typach edukacji szkoły średniej: gramatycznej, technicznej i nowoczesnej; szkoła publiczna (public school) - profilem metodyczno-dydaktycznym zbliżona do szkoły wielokierunkowej, ale finansowana z innych źródeł i w sposób odmienny zarządzana; szkoła zawodowa, która przygotowuje do dalszej nauki w tzw. cyklu przysposobienia zawodowego w szkole średniej II stopnia.
Bez względu na typ szkoły średniej I stopnia, ich profili, wszyscy jej absolwenci otrzymują jednolite świadectwa ( tzw.junior certyficate). Świadectwo to jest przepustką do podjęcia nauki w trzyletniej szkole średniej II stopnia.

4. Szkoła średnia II stopnia

Nauka w szkole średniej II stopnia nie jest obowiązkowa. Jej ukończenie daje młodym ludziom możliwość podjęcia nauki na uniwersytetach i w szkołach wyższych. Szkoły średnie II stopnia dzielą się na szkoły ogólne (rozwinięcie comprehensive school) i szkoły przysposobienia zawodowego II stopnia. Należy pamiętać, że absolwenci tych drugich mają zamkniętą już drogę na wszelkie uczelnie wyższe. Świadectwo ukończenia szkoły zawodowej umożliwia jedynie podjęcie pracy w określonym zawodzie

5. Obowiązek edukacyjny też dla obcokrajowców

Decydując się na przyjazd do Irlandii z dzieckiem (bądź dziećmi) w wieku szkolnym, musimy pamiętać, iż nasza pociecha podlega obowiązkowi edukacyjnemu (do 16 roku życia). Wiek dziecka decyduje o tym, do której klasy trafi (bez względu na to, czy jest to szkoła początkowa, czy szkoła średnia II stopnia). Z chwilą podjęcia nauki przez nasze dziecko (bądź dzieci) otrzymujemy od rządu irlandzkiego pieniądze - tzw. child benefit (odpowiednik polskiego zasiłku rodzinnego).

6. Gdzie szukać informacji

Szczegółowych informacji można zasięgnąć na oficjalnej stronie internetowej irlandzkiego ministerstwa edukacji (Department Of Education And Science): www.education.ie. Tam też bez problemu odnajdziemy adresy placówek szkolnych funkcjonujących bezpośrednio w sąsiedztwie naszego miejsca zamieszkania (aplikacja na stronie głównej www.education.ie - pod pozycją Education Provider Search).

Tomasz Wybranowski

 Ministerstwo Edukacji 
Działania związane z nauczaniem dzieci i młodzieży nadzoruje w Irlandii, na szczeblu centralnym, ministerstwo edukacji (Department Of Education And Science, Malborough Street, Dublin 1, tel. + 353 1 8896400). Ma ono wpływ na zmiany w systemie, odpowiada (po konsultacjach z Kościołem) za kształt programów edukacyjnych i ocenia pracę nauczycieli oraz pedagogów. Językami urzędowymi, w których odbywają się zajęcia szkolne, są irlandzki (gaelicki) oraz angielski.

Szczegółowych informacji można zasięgnąć na oficjalnej stronie internetowej irlandzkiego ministerstwa edukacji (Department Of Education And Science): www.education.ie.  Tam też bez problemu odnajdziemy adresy placówek szkolnych funkcjonujących bezpośrednio w sąsiedztwie naszego miejsca zamieszkania (aplikacja na stronie głównej www.education.ie - pod pozycją Education Provider Search).

 


powrót powrót

Logo
Copytight 2007 by Wyspa
All Rigths Reserved GogaNet: Strony Internetowe